Nowy podatek od zakupu nieruchomości

18.03.2024    /   Nowe w branży Przedsiębiorcy

Ostatni czas nie jest łatwy dla osób działających na rynku nieruchomości. Od stycznia 2024 roku weszły w życie nowe przepisy, które również będą wpływały na obrót mieszkań. Nabywcy muszą się mieć na baczności i dobrze zaplanować swoje inwestycje. 

Czego dotyczą zmiany?

Zmiany dotkną przede wszystkim funduszy, deweloperów lub innych kupujących, którzy chcieliby kupić kilka mieszkań przynależnych do jednej nieruchomości. W przypadku kupienia sześciu i więcej lokali na jednej nieruchomości gruntowej — nabywcy będą musieli zapłacić 6% podatku od szóstego i każdego następnego mieszkania. Co więcej, kupujący będą musieli zapłacić zarówno VAT, jak i dodatkowy PCC. Przed wprowadzeniem tych zmian takie połączenie było niedopuszczalne.

Nowe przepisy

Poprzez art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. (Dz. U. z 2023 poz. 1463) o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, o gospodarce nieruchomościami, o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw, dodano w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych art. 7a w brzmieniu:

  1. W przypadku gdy kupujący nabywa co najmniej sześć lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej, opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, lub udziały w tych lokalach albo nabył już co najmniej pięć takich lokali lub udziały w nich, stawka podatku od zawartej z tym samym kupującym umowy sprzedaży szóstego i każdego następnego takiego lokalu w tym budynku lub budynkach lub udziału w takim lokalu, wynosi 6%.

  2. Jeżeli nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość następuje na współwłasność przez kilku kupujących, przepis ust. 1 stosuje się także wtedy, gdy chociażby jeden z kupujących jest zobowiązany do uiszczenia podatku w takiej stawce. Przepisy art. 7 ust. 3 pkt 1 stosuje się odpowiednio.

Nowy przepis wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Czego możemy się spodziewać? 

Przepisy te mają na celu ograniczenie hurtowego wykupu mieszkań, który w opinii autorów powoduje windowanie cen nieruchomości w całym kraju. Warto jednak podkreślić, że przepisy są niespójne i pełne dziur. To może sprawić, że ostatecznie podatku PCC nikt nie zapłaci.

Zapisz się do newslettera!

Mogą Cię zainteresować:

22.05.2024 / Aktualność Nowe w branży Firmy technologiczne i IT

Akt w sprawie sztucznej inteligencji zatwierdzony

Przeczytaj Akt w sprawie sztucznej inteligencji zatwierdzony
Baza wiedzy

Skontaktuj się z nami

Katowice

Al. W. Roździeńskiego 1a, 40-202 Katowice

Google maps

Warszawa

ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa

Google maps