Patrycja Rok

Aplikant Radcowski

W kancelarii zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców w zakresie dotyczącym prawa gospodarczego i prawa umów, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących praw autorskich i praw własności przemysłowej. Specjalizuje się w sprawach dotyczących prawa własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii.

W ramach swojej pracy wspiera przedsiębiorców w negocjowaniu, tworzeniu oraz zabezpieczaniu umów, w tym kontraktów międzynarodowych. Zajmuje się również sporządzaniem projektów pism procesowych oraz opinii prawnych.

W toku swojego doświadczenia zawodowego doradzała w procesach dotyczących ochrony praw autorskich, sporządzała i konstruowała umowy dotyczące przenoszenia praw autorskich, udzielania licencji i tworzenia utworów, jak również pomagała w rejestracji praw własności przemysłowej, w tym w uzyskiwaniu praw ochronnych na znaki towarowe. Współpracowała m.in. z klientami z branż kreatywnych, informatycznych, elektronicznych i przemysłu ciężkiego.

W trakcie studiów udzielała darmowych porad prawnych oraz była koordynatorem Sekcji Praw Zwierząt w Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udzielała się również w kołach naukowych. Współorganizowała ogólnopolską konferencję naukową „Status prawny zwierząt z perspektywy prawa cywilnego i karnego – aspekty praktyczne” (2019). Wielokrotnie została nagrodzona stypendium Rektora dla najlepszych studentów. W 2020 r. otrzymała Wyróżnienie Rektora UŚ za działalność społeczną.

Jest współautorką monografii „E-sport. Prawne aspekty” wydanej nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer w 2021 r. Tematem napisanego przez nią rozdziału publikacji jest „E-doping w e-sporcie”.