60 tysięcy kontroli PIP zapowiedzianych na 2024 rok

12.03.2024    /   Aktualność Przedsiębiorcy

Państwowa Inspekcja Pracy planuje przeprowadzenie około 60 tysięcy kontroli w 2024 roku. Można się spodziewać, że priorytetowo zostaną sprawdzone przedsiębiorstwa, na które wpłynęły skargi od zatrudnionych. Szczególną uwagę kontrolerzy poświecą także takim branżom, jak: OZE — w tym energetyka wiatrowa lub fotowoltaiczna, czy ciepłownicza i elektrociepłownicza, zasilana paliwami stałymi (węglem, biomasą, paliwami RDF).

Najważniejsze tematy kontroli

Głównym powodem do kontroli będą skargi pracowników, szczególnie w przypadku sygnałów dotyczących nielegalnego potrącania lub niewypłacania pensji. Ważnym tematem będą także dochodzenia w sprawie wypadków przy pracy, w tym tych śmiertelnych, ciężkich i masowych. 

Sektorami, które mogą spodziewać się wizyty PIP, są:

 • odnawialne źródła energii (OZE, czyli np. energetyka wiatrowa lub fotowoltaiczna);
 • ciepłownie i elektrociepłownie zasilane paliwami stałymi (węglem, biomasą, paliwami RDF);
 • magazyny, handel i przetwórstwo złomu.

Tutaj kontrolerzy skupią się na aspektach związanych z BHP. 

Natomiast nowe obszary nadzoru dotyczące prawnej ochrony pracy obejmą:

 • Monitorowanie przestrzegania regulacji dotyczących czasu pracy i urlopu wypoczynkowego w instytucjach samorządu terytorialnego.
 • Zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, który jest tworzony przez pracodawców i służy finansowaniu świadczeń socjalnych dla pracowników.

Na co jeszcze kontrolerzy zwrócą uwagę?

Plan działania PIP określa również, jakich planowych kontroli mogą oczekiwać poszczególne sektory gospodarki. W obszarze BHP tradycyjnie będą sprawdzane sektory takie jak górnictwo, opieka zdrowotna i handel. Dodatkowo prowadzone będą bardziej szczegółowe działania mające na celu zweryfikowanie:

 • Zagrożeń wypadkowych, zwłaszcza w zakładach usług leśnych (np. podczas ścinania drzew).
 • Warunków pracy w ekstremalnych warunkach mikroklimatycznych, np. pracy w chłodniach.
 • Bezpieczeństwa pracy podczas magazynowania i transportu wewnątrz firmy, w tym obsługi wózków widłowych.
 • Ograniczenia zagrożeń związanych z budową i modernizacją sieci kolejowej oraz pracą narażoną na hałas lub drgania mechaniczne.
 • Warunków pracy w przedsiębiorstwach działających w sektorze gospodarki morskiej, w tym warunków życia marynarzy oraz operacji przeładunkowych w portach morskich.

Natomiast w obszarze prawnej ochrony pracy przewidziane są między innymi kontrole:

 • Godzin pracy w sądach i prokuraturze.
 • Przestrzegania prawa pracy w sektorze edukacji.
 • Przestrzegania przepisów dotyczących zatrudnienia młodocianych.
 • Prawidłowości zatrudnienia na umowach cywilnoprawnych, szczególnie w kontekście unikania zawierania umów o pracę.

Jak przygotować się do kontroli PIP?

Skutecznym narzędziem wspierającym pracodawców i przedsiębiorstwa w dostosowaniu się do zmieniających się wymagań będzie audyt behawioralny BHP. To nie tylko prawny obowiązek, to także szansa na pełne zrozumienie bieżącego stanu bezpieczeństwa w miejscu pracy. Dodatkowo należy przygotować odpowiednie dokumenty, takie jak teczki pracownicze, regulaminy pracy oraz wynagrodzeń. Co więcej, kontrolerzy mogą chcieć zapoznać się z dokumentacją dotyczącą bezpieczeństwa, czyli:

 • instrukcjami i procedurami,
 • ocenami ryzyka zawodowego,
 • protokołami badającymi przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy oraz kartami wypadków,
 • dokumentacją prac szczególnie niebezpiecznych,
 • dokumentacją maszyn i urządzeń w zakresie ich bezpiecznego użytkowania przez pracowników (certyfikatami zgodności, instrukcjami, przeglądami i konserwacją).

Zapisz się do newslettera!

Mogą Cię zainteresować:

26.02.2024 / Aktualność Publikacja

Ochrona praw własności intelektualnej dla MŚP

Przeczytaj Ochrona praw własności intelektualnej dla MŚP

17.02.2024 / Aktualność Publikacja Firmy technologiczne

Nowe obowiązki: DSA wchodzi w życie

Przeczytaj Nowe obowiązki: DSA wchodzi w życie
Baza wiedzy

Skontaktuj się z nami

Katowice

Al. W. Roździeńskiego 1a, 40-202 Katowice

Google maps

Warszawa

ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa

Google maps