Małgorzata Jackowska

Radca Prawny

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego, w tym prawa zamówień publicznych.

Wiele lat pracowała jako radca prawny w spółce giełdowej, doradzając w realizowanych projektach biznesowych, przygotowywałam oraz opiniowałam liczne regulacje wewnętrzne czy projekty umów. Doradzała także w postępowaniach przetargowych, pracując zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających sektora energetycznego, reprezentując te podmioty przed Krajową Izbą Odwoławczą. Dodatkowo z ramienia Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadzała kontrole zgodności postępowań przetargowych z obowiązującym prawem.

Absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Łódzkiego.

Interesują ją historie i fotografie starej Warszawy.