Aleksandra Czopik-Barecka

Adwokat, Radca Prawny

W pracy zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu compliance i prawa energetycznego w szczególności w krajowych i unijnych regulacjach dotyczących obrotu energią elektryczną i produktami powiązanymi. Ponad 10-letnie doświadczenie zdobywała w ramach świadczenia bieżącego doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorstw z branży energetycznej. Prowadziła wiele złożonych projektów, w tym dotyczących wdrażania regulacji wspólnotowych: REMIT, EMIR, MAR, MIFID II.

Uczestniczka prowadzonych na szczeblu ministerialnym konsultacji w zakresie implementacji kluczowych dla sektora energetycznego aktów prawnych (w tym dyrektywy MIFID II).

Autorka i pomysłodawczyni kompleksowych systemów zarządzania zgodnością dla przedsiębiorstw. Była także odpowiedzialna (jako Pełnomocnik ds. Zgodności – Chief Compliance Officer) za implementację i przestrzeganie tych systemów w organizacjach. Jest koordynatorem zespołu doradczego z ramienia przedstawicieli rynku w zakresie prawnym i compliance przy projekcie wdrożenia Rynku Instrumentów Finansowych (RIF) prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A.

Posiada certyfikaty Approved Compliance Officer (ACO), Certyfikowany Compliance Officer (CCO) oraz certyfikat z zakresu realizacji projektów PRINCE. Włada biegle językiem angielskim posiadając w tym zakresie certyfikaty CAE i TOLES, a także mówi po francusku, niemiecku i rosyjsku. Autorka licznych opinii i publikacji naukowych z zakresu kwestii regulacyjnych i compliance związanych z sektorem energetycznym.

Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach oraz listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

W czasie wolnym pływa, jeździ na nartach i snowboardzie oraz podróżuje. Interesuje się literaturą fantastyczną oraz chętnie angażuje w inicjatywy związane z działalnością charytatywną.