Compliance

W ramach compliance wspieramy klientów biznesowych w prowadzeniu działalności zgodnej z obowiązującymi przepisami i wytycznymi regulacyjnymi. Dostosowujemy funkcjonowanie przedsiębiorstw do zmieniających się realiów i wymogów prawnych. Tworzymy kompleksowe programy i systemy dedykowane zarządzaniu zgodnością w przedsiębiorstwie (CMS – Compliance Management Systems). Prowadzimy audyty z zakresu zgodności. Nasz zespół realizuje także projekty mające na celu zapewnienie zgodności, w tym dotyczące wdrażania w przedsiębiorstwach nowych regulacji prawnych zarówno krajowych, jak i unijnych. Pośredniczymy w kontaktach z organami kontrolnymi i regulacyjnymi (np. KNF, URE, UOKiK), a także wspomagamy naszych klientów w konsultacjach prowadzonych na szczeblu rządowym i ministerialnym, dotyczących implementacji aktów prawnych.

Zapisz się do newslettera!

Skontaktuj się z nami

Katowice

Al. W. Roździeńskiego 1a, 40-202 Katowice

Google maps

Warszawa

ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa

Google maps